Bilaga
 

1961-VIPS4


   Ny 500-tons karosseripress


                          
                            På bilden den nya pressen i förgrunden

Under semestern har en ny karosseripress monterats vid Saab-T. Pressen som är enkelverkande, av fabrikat Clearing, har en presskraft av 500 ton. Intrimning och provkörningar påbörjades i början av september och senare i månaden togs pressen i bruk. Den är inköpt med tanke på ökningen av produktionen till 36.000-takt.

Sammanlagt finns nu vid Saab-T åtta Clearing karosseripressar, varav den största är dubbelverkande och på 800 ton.