Bilaga
 

ANA Nytt Nr 2 1961SAAB :en kyls ned 40 grader
vi gör ett besök i SAAB:s motorlaboratorium

Ett av landets modernaste motorlaboratorium finns hos SAAB i Trollhättan. I dess välutrustade provrum kan motorprov köras kontinuerligt dvgnet runt utan bemanning och i ett kyl rum kan funktionsprov med hel bil utföras ned till minus 40 graders temperatur.

Men det är inte bara maskiner, som testar bilarna. På speciell provbana görs undersökningar varvid särskild personal, som bilderna på denna sida visar, undersöker vagnens täthet o. d.

Maskinparken är som sagt imponerande. Tag t. ex. skakmaskinen, som visas på vänstra sidan. Det är egentligen en utmattningsmaskin avsedd att prova bl. a. karossen och vissa chassi komponenter. 100 mils körning i skakmaskinen motsvarar inte mindre än 10 000 mils landsvägskörning Skakmaskinen är emellertid inte avsedd att på något sätt ersätta landsvägsproven. Dessa pågår ständigt på SAAB med speciella testförare vid ratten. Därjämte provas bilarna kontinuerligt vid de många tävlingar SAAB deltager i. varvid förslitningsgrad. hållfasthet m. m noggrant studeras efter varje lopp. 

Av speciellt intresse är de nya bromsprovanlaggningama där synnerligen noggranna prov kan genomföras. Vridmomentet kan mätas på 20 g när och med en speciell varvmätare kan varvtal till 7 500 v/min mätas med en noggrannhet av plus-minus 1 v/min. Eftersom varvtalsmätningen styrs av en automatisk bränslevåg kan man få fram hur många varv motorn gått på en viss bränslemängd och den exakta bränsleförbrukningen därigenom bestämmas. Genom s. k. släpprov kan vidare fastställas friktktiosförluster. pumpeffekter osv.

Samtliga prov dirigeras från speciella manöverrum. Av speciellt intresse är givetvis de s. k. instrumentvakterna. som automatiskt stoppar pågående prov om på förhand bestämda maximivärden överskrides. En signallampa lyser, en larmklocka blinkar ...

Varje dag görs intressanta iakttagelser som sedan omsättas i praktiken och kommer SAABägaren till godo.


Här är slumpen bannlyst.

    
     Skakmaskinen, är egentligen en utmattningsmaskin avsedd att prova bl. a. karossen och vissa chassi komponenter.
     100 mils körning i skakmaskinen motsvarar inte mindre än 10 000 mils landsvägskörning.

        
       På speciell provbana görs undersökningar varvid särskild personal, som bilderna på denna sida visar, undersöker vagnens
       täthet o. d.

    
 
      Högra bilden visar motorprovrummet. Det finns fem sådana för effekt- och långtidsprov. Samtliga har modernast tänkbara
      utrustning.
 

  
      Kylrummet är det första i landet där en hel bil kan provas vid dessa låga temperaturer. Efter en nedkylningstid av ett dygn
      är bilen nedfrusen till minus 40 grader.
      Kylrummet är naturligtvis till stor fördel för forskarna hos SAAB. Tidigare var enda möjligheten att funktionsprova en vagn i
      stark kyla genom att uppsöka kalla platser i landet.