Bilaga
 

1960-01


PersonalavdelningenLiksom många andra avdelningar är Personalavdelningen spridd över ett ganska stort geografiskt område. Men på den här bilden har vi lyckats få med fyra sektioner: i villan till vänster finns Utbildningssektionen, i villan till höger Sociala sektionen och Informationssektionen (i övervåningen). Bakom högra villan skymtar Anställningssektionen, sektionen ligger innanför området i ett eget hus, Lönesektion, sekreterare personalchef finns i Nya kontoret.