Bilaga
 

1959-01En USA-skeppning Saab 93 B uppställda på Uddevalla hamnplan.

   5.000 Saab-bilar till USA i år
        DUBBELT UPP 1960

 

1957 såldes i USA 1.400 Saab- bilar. I fjol var siffran omkring 4.000 och i år är en försäljning av 5.000 vagnar planerad. Detta berättade bl. a. Ralph T. Millet, chef för Saabs amerikans- ka dotterbolag Saab Motors Inc. när han strax före jul gästade Sverige.

Sedan den amerikanska försäljningen kommit riktigt igång har antalet sålda vag- nar begränsats främst av Saabs tillverk- ningskapacitet, huvudparten av produktio- nen går ju till svenska marknaden, endast en viss del kan avsättas för exporten.

Direktskeppningar till Detroit

 I och med produktionsökningen genom utbyggnaden i Trollhättan räknar man med att under 1960 sälja 8.000—10.000 Saab i USA, förklarade Mr Millet vidare. Än så länge är Saabförsäljningen koncentrerad till ett 15-tal stater i Nordöstra USA. Så småningom planerar man emellertid att ut- öka verksamheten.

Till sommaren hoppas man kunna ut- nyttja kanalförbindelserna med de stora sjöarna och därigenom med skeppningar från Sverige nå direkt till exempelvis Detroit och Toledo. Härigenom skulle man kunna komma in även i Mellanvästern, där dyra landtransporter hittills lagt vissa hin- der i vägen.
Ralph T. Millet under intervjun i Stockholm.
 

Svart favoritfärg
Av den Saabstatistik Mr Millet omnämn- de, framgick bl. a. att 40 procent av de amerikanska köpar- na är tekniker, intellektuella och tjänste- män, att favoritfärgen överraskande nog är svart, att ett av motiven för Saabköp ofta är bränsleekonomien — förvånande nog i den billiga bensinens och oljans land, att bränsleblandningen bensin och olja inte verkat avskräckande på kunderna trots att färdigblandning inte finns att köpa. Saab-bilens självblandande tankinsats ord- nar den detaljen, att Saab i USA liksom i Sverige gjort sig ett namn som vinterbil.

                        

50.000:e Saab-bilen levererad
Saab-bil nr 50.000 levererades i Troll- hättan den 30 december. Vagnen smycka- des med en lagerkrans och en skylt som upplyste om jubileet, och då bilen lämnade slutmonterings-"linan" överlämnade dispo- nent John Engström, Saab, bilnycklarna till disponent Torsten Nilsson, chef för Philip- sons Trollhättenederlag.

Originellt nog var det på samma datum för nio år sedan som den första serie- vagnen rullade ut från Saab-T. 1950 till- verkades sedan 1.200 vagnar medan pro- duktionen i fjol var 14.000. I år beräknas den bli 17.000 som ett steg mot senare planerade 24.000—30.000 vagnar per år.