Bilaga
 

1957-10-08

SAAB bygger ut för 30 miljoner kr
Fördubblad produktion

TROLLHÄTTAN (Ny Tid). Saab-bilens segertåg, inte minst i ISA, är motivet till de väldiga investeringar som skall göras vid trollhättefabriken. En helt ny verkstadsanläggning har påbörjats och bolaget skall inom de närmaste åren investera 30 milj. kr. i nybyggnader och maskiner. Bil produktionen skall höjas till 24.000 vagnar pr år 1960 — nu tillverkas 10.000 pr år.

Den nya fabriksbyggnaden öster om vägen till flygfältet har redan påbörjats. Där skall bli slutmontering och målningsavdelning, service och kontor. De allra senaste amerikanska transportanordningar, s. k. conveyors skall rationalisera arbetet och vidare har nya amerikanska pressar inköpts. En "tunnel" fyra meter över mark skall förbinda gamla och nya verkstadsområdena. Nu tillverkas en SAAB-bil var 13- de minut, i november i år ökar man takten till en bil pr var 11-e minut, vilket gör 12,000 vagnar pr år. Efter nybyggnaden räknar man med en bil var femte minut eller över 24.000 vagnar pr år 1960. Nu exporteras 20 proc. av vagnarna, huvudsakligast till USA, och man räknar med 20 proc. i export även i fortsättningen* Den nuvarande exporten på 2,000 vagnar skall alltså ökas till minst 5,000. SAAB 93 har ju blivit mycket populär i Amerika, dit nu exporten sker direkt med båtar från Uddevalla.

           Saabs nya anläggningar för målning och slutmontering av bilar

          

Bilden visar en skiss au Saabs nya anläggningar för målning och slutmontering av bilar, som ska uppföras intill de nuvarande anläggningarna i Trollhättan. Byggnadens vänstra tredjedel är just nu under uppförande. I förgrunden ses den planerade servicebyggnaden, som även ska inrymma kontorslokaler. Längst till vänster ses den planerade lufttunneln mellan gamla och nya anläggningarna.