Bilaga
 

 1957-01-24

Trollhättebil har framgångar i USA

I förra veckan lossade M/S Hjördis Tordén i Bostons hamn 173 Saab-bilar från Trollhättan, den största sändning, som Saab hittills skeppat till Förenta Staterna. Bilarna distribueras f. n. från Boston — där Saab har egen lagerbyggnad — till återförsäljarna.

Saab-bilexporten till USA började skjuta fart under november samtidigt som Saab-93 inregistrerade den kanske största utländska tävlingsframgång, som en svensk bil någonsin haft, genom att i hårdaste konkurrensled alla ledande europeiska och arnerikanska bilmärken av alla torleksklasser, vinna en överlägsen totalseger i det stora alpina bil loppet Great American 'Mountain Rallye. Denna mycket uppmärksammade seger har naturligt nog ytterligare ökat intresset för Saab-bilen i USA. I detta sammanhang kan nämnas, att Saabs välkände tävlingsförare och utprovningsingenjör Rolf Mellde, vilken gjorde en vacker insats i Great American Mountain Rallye, åter befinner sig i USA för att biträda vid introduktionen av Saab-bilen på den amerikanska marknaden.

                   
                    Utsikterna för en fortsatt och stegrad Saab-export till USA ter sig mycket goda. Re- dan under innevarande
                    vecka går ytterligare 200 bilar till USA från Göteborg och en li- ka stor sändning går under februari.
                    Även på andra ex- portmarknader har Saab haft framgång.