Bilaga
 

1956_VIPS6

    TROLLHÄTTETILLBYGGNADEN
         pågår planenligt.


        
         Bilden visar montering i det fria av 800-tonspressen som påbörjades i januari och som utföres
         på entreprenad av en Göteborgsfirma.