Bilaga
 


1954-02

                

SAAB-92 HAR FÅTT SOLTAK
I vår har Saab-92 släppts ut i en version med soltak. Utförandet harprovats ut under vintern och bilden visar därför den sommaraktuella nyheten i vintrig miljö.