Bilaga
 

1953-03_Vips1
           Saab-92 modell 1953


        


I december lanserades den nya modellen av Saab-92 med yttre bagagelucka, större bakruta och bekvämare inredning men med oförändrade yttre linjer. Bilen finns i ett exemplar vid Saab i Linköping, där på bilden Agne Larsson putsar den nya bakrutan, Av bilden ser man, att bensinpåfyllningslocket flyttats till vänster bakflygel. De övriga förändringarna framgår av Björn Karlströms teckningar.

Onsdagen den 28 januari bänkade sig ett 30-tal 10-åringar vid Saab-T tillsammans med företagsnämndsledamötcr och klubbfunktionärer till den årliga 10-års-festen. Saabs egen orkester spelade och direktör Svante Holm framförde företagets tack till ”10-åringarna” för att de troget stannat kvar och under brydsamma övergångsår hoppats på företagets framtid.

Sedan direktör Holm utdelat 10-årsnålen och en speciell ”Nålvisa” avsjungits, tackade ingenjör Gösta Dahlgren för utmärkelserna och utbringade ett 4-faldigt leve för Saabs framtid.

Kvällen blev innehållsrik med musik av Saabs orkester, deklamation av ingenjör Olof Öhlander och lutsång av herr Evert Blomberg. De många roliga historierna blev till slut en tävlan mellan vänstra och högra flygeln och i synnerhet mellan herrar K. G. Svensson och Hans Thonander.

        
Svampgummistoppning ger större komfort liksom också de             Batteriet har flyttats till motorrummet från sin plats under
främre stolarnas skålade ryggstöd. Klädseln är vackrare än             bagagerumsgolvet. Där bar nu bränsletanken placerats
förut och har bl. a. ny utformning på dörrarnas insidor.                      med. Ökat bagageutrymme som följd.


                                         
                                           Reservhjulet är placerat under en borttagbar durk i bagagerummet,
                                           vilket liksom förut också är åtkomligt inifrån vagnen, om bakre
                                           ryggstödet fälls framåt. Bäddningsmöjligheterna i vagnen blir
                                          därigenom ännu bättre än förut.