Bilaga
 


VIPS 1952-12

                       

   Vad vänsterhänta väntat på. Nyhet från Saab-T

Efter upprepade förfrågningar har Saab beslutat tillverka en specialversion av bilen avsedd för länder med vänstertrafik och vänsterhänta förare. Som framgår av bilden har förarplatsens utrustning utformats helt i överensstämmelse med dessa särpräglade förutsättningar — växelspaken till vänster, instrumentvisarutslag från höger till vänster osv. Fördelningen av den nya vagnen kommer att ske efter Världshälsoorganisationens rekommendationer.