Bilaga
 


VIPS 1952-01

      
                     Saab-T har fått orkester


På initiativ av Pelle Pettersson, som efter en undersökning funnit att intresset för en orkester bland Saab-anställda var stort, bildades Saabs Företagsorkes-ter. Vid ett möte fredagen den 19 november anmälde sig 11 medlemmar. Pelle Pettersson utsgågs till orkesterledare. De olika instrumenten trakteras som följer:
 
  1 :a violiner:
2:a violiner:
Cello: 
Flöjt, altsaxofon:
Trumpet: 
Kontrabas:  
Piano:
E. Löf, H. Svensson.
H. Stolpe, V. Hall, B. Jakobson.
J. Erikson.
E. Blomberg.
S. Jarlow.
E. Lindkvist.
P. Pettersson.

Varje måndag övar orkestern i tjänstemännens mäss, där ett nytt piano står till förfogande.

Populär underhållningsmusik står på det program, som orkestern kommer att bjuda på vid sitt första framträdande, eventuellt vid tiden för Lucia-firandet.

              Gus.