Bilaga
 

VIPS nr 3 1951-05


                  

            KUNGLIG SAAB-92

H. K. H. prins Bertil har utökat sin vagnpark med en helsvensk produkt — en Saab-bil. Det skedde den 16 april, då bilen som gåva överlämnades av representanter för Pliilipsons och Saab. Att Sveriges motorprins blivit Saab-bilägare är av största värde för vagnens utveckling, ty förutom sitt stora intresse för motorsport i allmänhet har prinsen en utomordentlig kunnighet som bilförare och biltekniker. På bilden diskuterar H. K. H. 92-detaljer med direktör Tryggve Holm och disponent Waste Grewin frän Philipsons.