Bilaga
 

1951-03

Tioårsfest i Trollhättan

10-årsnålen utdelades i samband med en trevlig middag torsdagen den 25 januari till 33 anställda vid Saab-T. Direktör Trygge Holm nämnde i sitt tal till ”10-åringarna”, att det allvarliga läge, som rådde i världen för 10 år sedan och som sporrade de då nyanställda till insatser för Sveriges försvar, idag är lika aktuellt och att försvaret åter kallar på dem, som har erfarenhet inom försvarsindustrien.

Efter middagen utdelades 10-årsmärket till följande anställda:
 
   Dage Sandelin Arne Sandberg Nils-Erik Lindell
   Ingvar Andersson Einar Sundberg  Nils Boklundh
   Margareta Lindell Olof Spjut Thure Johansson
   Kurt Lorentzon Harald Kvist Yngve Svensson
   Ture Svensson Hugo Klang  Sten Kahrle
   Erik Grönlund Anders Karlsson Johan Hermansson
   Gunnar Rundberg Lennart Andersson  Börje Svensson
   Tage Johansson Stig Hansson Svante Simonsson
   Bertil Nilsson Arne Augustsson Eigil Larsen
   Hilmer Nyholm Sven Jernbåge Folke Lindewall
   Bengt Högberg Gunnar Olofsson Ragnar Helleberg

Under kvällen framträdde förutom ”Enmans-teatern” Hurtig och lutsångaren Fritsche även ett stort antal amatörer på historieberättarkonstens område.