Bilaga
 


VIPS 1950-10

SERVICEKURS

Mellan den 2 och 7 oktober 1950 hölls en servicekurs vid Saab-T. T kursen delrog 20 representanter från Philipsons Automobil AB och dess filialer i landet. Nordisk Dieselauto, Köpenhamn, och Autoindustri, Oslo var även representerade.

Under kursen utfördes bland annat service- och demonstrationsarbeten med Saab-vagnar. Kursdeltagarna fick även själva tillfälle utföra en del justeringsarbeten.

Kursen präglades av god samförståndsanda, som bådar gott för det fortsatta samarbetet mellan Philipsons och Saab.

                             
                              Till höger syns kursdeltagare och demonstrationsvagnar samlade framför huvudentrén.