SAAB Veteranförening Trollhättan

                    VÄLKOMMEN
                            TILL

                        Föreningen för aktiv fritid                            Hur man blir medlem i   
                 SAABs Veteranförening i Trollhättan


Villkoren för medlemskap finns beskrivna under fliken ”Om föreningen” där det bl.a. står att läsa:

"Föreningen är öppen för alla före detta anställda vid Saab Automobile AB jämte maka/make eller sambo samt för anställda vid Saab Powertrain AB och Saab Parts AB oavsett antal yrkesverksamma år vid något av dessa företag."

Uppfyller du detta är du välkommen som medlem.

Ansökningsblankett finns att hämta genom att klicka på länken:    Medlemsansökan
                                                                                                             (Öppnas i separat fönster.)


Du lämnar den ifyllda blanketten till antingen:

•    Saab Bilmuseum
      Åkerssjövägen 18
      461 53 Trollhättan
      eller:
      Postbox 902
      461 29 Trollhättan

•    Saab´s Veteranförening
      c/o Innovatum
      Box 902
      461 29 Trollhättan


Medlemskortet skickas hem till dig efter c:a 3 veckor efter att ansökan inlämnats och du betalt medlemsavgiften..


                      Välkommen som medlem !


 

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!