Bilaga


 

 
         Dagordning vid Saab Veteranförenings Årsmöte 2018-02-22.

                                   Plats: Folkets Hus, Trollhättan, kl. 15.00.


§ 1.      Mötets öppnande.

§ 2.      Fastställande av dagordning

§ 3.      Är årsmötet utlyst i laga ordning.

§ 4.      Parentation. Ljuständning och tyst minut för de medlemmar som avlidit under året.

§ 5.      Årsmötesförhandlingar.
               • Val av mötesordförande och sekreterare.
               • Val av justeringsmän och rösträknare.
               • Verksamhetsberättelse.
               • Ekonomisk redovisning.
               • Revisionsrapport.
               • Ansvarsfrihet för styrelsen.
               • Val av styrelse, revisorer och funktionärer / kommittémedlemmar för 2018.
               • Förslag på ledamöter för valutskott och val av dessa

§ 6.      Medlemsavgift 2019

§ 7.      Vad har vi framför oss under 2018 / information
               • Vårprogrammet 2018
               • Medlemskort, brevutskick, mailinformation, annonsering
               • Så många är vi
               • Fler volontärer och arkivmedlemmar

§ 8.      Övriga frågor

§ 9.      Årsmötets avslutande.

                                                                                                     Tillbaka till löpsedel

 

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
Email: 
goran.joensson@gmail.com
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
Email:
olle.johan@telia.com

 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!