Bilaga

___________________________________________________  

Dagordning vid Saab Veteranförenings Årsmöte 2017-03-02.

   Plats: Folkets Hus, Trollhättan, kl. 15.00.

  § 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.
.§ 6.

§ 7.

§ 8.

§ 9.
Mötets öppnande.

Fastställande av dagordning

Är årsmötet utlyst i laga ordning.

Parentation. Ljuständning och tyst minut för de medlemmar som avlidit under året.

Årsmötesförhandlingar.
   • Val av mötesordförande och sekreterare.
   • Val av justeringsmän och rösträknare.
   • Verksamhetsberättelse.
   • Ekonomisk redovisning.
   • Revisionsrapport.
   • Ansvarsfrihet för styrelsen.
   • Val av styrelse, revisorer och funktionärer / kommittémedlemmar för 2017

Medlemsavgift 2018

Vad har vi framför oss under 2017 / information
   • Vårprogrammet 2017
   • Medlemskort, brevutskick, mailinformation, annonsering
   • Så många är vi
   • Fler volontärer och arkivmedlemmar

Övriga frågor

Årsmötets avslutande.
 

__________________________________________________________________________________


                                                                                                          TILLBAKA

       

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
Email: 
goran.joensson@gmail.com
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
Email:
olle.johan@telia.com

 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!