Reportage


Besök på HVs Produktionstekniskt Center, Innovatum 2019-05-14

Ett 20-tal Saab-veteraner samlades i entren på Högskolan Västs PTC öppnat 1990. Lennart Malmsköld, som jobbade med produktionsteknisk forskning på Saab 2000-2012, informerade oss om den spännande, avancerade verksamheten, som han lett sedan 2012. HVs Mats Larsson, som jobbade på Saab 1983-2012 bl a i Lennarts grupp, assisterade med guidning inom PTC.

Ca 100 personer jobbar idag på PTC och ca 95% av doktoranderna är från andra länder. De får ta del av världsledande forskning och studenter utanför EU behöver bara betala 62.500kr/termin. Få stannar tyvärr kvar i SE efter examen. Populär är Co-op utbildningen där ca 1år av totala utbildningstiden tillbringas ute på företag vilket gör studenterna efterfrågade efter examen. Annars har man ett antal Master program med fokus på produktionsteknik främst inom materialpåverkande processer (svetsning, skärande bearbetning, termisk sprutning, formning) samt automatisering med robot. HV kommer att delta en forskarskola tillsammans med en handfull andra högskolor, kallad SMART där doktorander anställda på företag utbildas bland annat på PTC.

Viktigaste forskningsområden inom PTC:

   1.   Termisk sprutning inkl kompositer/keramer. Testas bl a mot temperatur, slitage och korrosion.
         Fokusområde för GKN och motordelar till flygplansmotorer.
   2.   Svets där PTC är störst i SE gällande antal doktorander. Punktsvetsning ingår inte längre!
   3.   Skärande bearbetning i mindre grupp.
   4.   Industriautomation inkl robotprogrammering (vi såg mest ASEA-robotar, som på Saab) med bl a
        mätsignaler i svetsprocesser.
   5.   Relativt nytt är AM=Additiv Manufacturing eller 3D Printing i metall. Används ex av GKN när man
        önskar lägga till ett fäste i efterhand på en stor, gjuten detalj, som kan kosta över en million per styck.

I forskningslabbet fick vi först se doktorander, som jobbade med industriautomation och mätsignaler i mjukvara isf hårdvara. Tre mindre ASEA-robotar fanns att tillgå för ca tio elever.

Sedan fick vi en lång, mycket intressant och detaljerad genomgång av termisk sprutning med tråd, pulver eller vätska (pulver löst i vatten/alkohol) för att få olika egenskaper av beläggningen av ex motordetalj i flygmotor eller invändigt i pannor.

Vi fick sedan se olika provriggar för att testa mot varmsprickning, bearbetning och utmattning map dragning, temperatur och undertryck.

3D Printing i metall är i dagsläget mycket dyrbart och tar lång tid dvs 10-tals timmar per detalj. Bara printern kan kosta över en million kr. Vi fick se många tillverkade detaljer i nickelstål, som var väldigt detaljrika. Betydligt billigare är en vanlig 3D Printer, som gör plastdetaljer!

                             Text & Foto
                               G Kähler 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

   
Saab-veteraner väntar på information. Samma gäng från andra hållet. Mats Larsson, sittande på bordet och f d Saabare var med och guidade.

   
Lennart Malmsköld f d Saabare informerade oss om den avancerade forskningen på PTC, som han leder sedan 2012. Lennart berättar ihop med två doktorander om mätteknik med mjukvara till robot. Intresserade Saab-veteraner.

   
ASEA-robot i bakgrunden. Vi hade ca 500 stora ASEA-robotar i Saabs karosstillverkning mest för punktsvetsning. Stefan berättade med stor detaljkunskap om termisk sprutning. Exempel på detaljrika delar i nickelstål tillverkade i 3D Printer.

  
PTCs första utrustning
för termisk sprutning från 1990.
Modern, kraftfull termisk sprututrustning på hela 350kW, 200 m/s spruthastighet, låter 140 dB (kräver inbyggnad) och över 50 parametrar att ställa in!  

                                                                                                            Foto: Göran Kähler