Reportage
Saabveteranernas årsmöte 2019


117 personer samlades i Clio-salen, Folkets Hus i Trollhättan den 7 mars 2019.

Ordförande, Sten-Olof Göthberg öppnade mötet och hälsade välkommen. Dagordningen antogs enligt liggande förslag och mötet ansågs av de samlade medlemmarna vara stadgeenligt utlyst.

Parentation hölls över avlidna medlemmar, med tänt ljus och en tyst minut. Stämningsfull sång framfördes av Mats Widenberg. Mötesdeltagarna hedrade sina avlidna arbetskamrater stående.

Folke Rydell valdes att leda årsmötet och Sture Ericson att föra pennan. Sixten Söderström och Per-Henry Röed valdes att justera protokollet, samt att fungera som rösträknare i händelse av votering.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, verksamhetsberättelse, ekonomiredovisning och revision, presenterades, lästes upp och antogs. Ansvarsbefrielse beviljades, i god ordning.

Val av tillträdande styrelse. Valberedningens förslag antogs i sin helhet. Den enda förändringen i styrelsen blev att Hans Nilsson ersätter Sture Ericson som vice sekreterare. Sture avgick ur styrelsen på egen begäran.
 
Kommittéer: Omval skedde på samtliga poster bland kommittéerna: Programkommittén, Lotterikommittén, Veteranmusiken, Gymnastiken, Museikommittén, Arkivkommittén, Wallenbergstiftelsen samt Webmaster. Valberedningen lovade att fortsätta vara valberedning, om mötet så önskade. Mötet valde omedelbart att acceptera erbjudandet.

Efter personvalen Roade oss Folke Rydell med, inte en utan två roliga historier, bla a. om en kvinna som var hembrännare.

Blommor överräcktes till Folket Rydell, med tack för att ha svingat klubban.

Sten-Olof Göthberg slutförde härefter mötet med att fastställa oförändrad medlemsavgift.

Vårprogrammet presenterades av Uno Dahl. Programmet finns att läsa på annan plats på hemsidan.

Ordföranden meddelade, betr. information till medlemmarna, att inga ändringar planeras. Info går ut med nyårs- och sommarbrev. Evenemang kommer att annonseras via ”Föreningsnytt” i TTELA. Vi är f.n. drygt 1100 medlemmar i föreningen.

Vi behöver fler funktionärer i våra grupper. Muséet kan ta emot fler volontärer, och fler som arbetar i arkivarbetet välkomnas. IF SAAB har avvecklats under året, och de medel som tillförs Saabveteranerna kommer att användas till friskvård bland medlemmarna.

Blommor överräcktes till avgående vicesekreterare Sture Ericson som nu lämnar styrelsen. Årsmötet avslutades därmed av ordf.

                   Nedtecknat av Sture Ericson
 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

Panorama 3  P1140776
Underhållning av Saabs veteranorkester. Gitarr duo  

S2400036  07-Saab-ars-2019  17-Saab-ars-2019
Parentation hölls över avlidna medlemmar Folke Rydell valdes att leda årsmötet Folke Rydell med sekreterare Sture Eriksson

06-Saab-ars-2019  12-Saab-ars-2019  14-Saab-ars-2019
Nils_Gunnar Svensson - Verksamhetsberättelsen Ekonomirapport av Kent Eriksson Ekonomiredovisning - Kent Eriksson

32-Saab-ars-2019  28-Saab-ars-2019  37-Saab-ars-2019  35-Saab-ars-2019
Vårprogrammet presenterades av
Uno Dahl
Folke Rydell med sedvanlig historia. Avgående sekreteraren Sture Eriksson tackades med blommor

Sten-Olof Göthberg avslutade mötet och bjöd tlll dagens program "Manekänguppvisning" med efterföljande måltid.

39-Saab-ars-2019  40-Saab-ars-2019  45-Saab-ars-2019  41-Saab-ars-2019
Bengt Dahlbberg presen-
terade dagens manekänger.
Manekänguppvisning  - - - -    

S2400075  56-Saab-ars-2019  63-Saab-ars-2019  49-Saab-ars-2019
Manekänguppvisning - - - -    

S2400086  S2400083  43-Saab-ars-2019  51-Saab-ars-2019
Manekänguppvisning - - - -    

65-Saab-ars-2019  Panorama 6
Manekänguppvisning   Manekängerna tackader med en blomma.

Panorama 4  P1140817
Dags för dagens måltid. God stämning vid borden  

P1140823  P1140826
God stämning vid borden God stämning vid borden  

P1140828  P1140837
God stämning vid borden God stämning vid borden  


73-Saab-ars-2019  74-Saab-ars-2019  81-Saab-ars-2019
Dags för dagens lotteri. Lycklig lotterivinnare. Lycklig lotterivinnare.

                                                                                                                  Foto Olle Johansson