To index page                Next page
IMG_2931
Olle Englund först hos von Braun i egen Tesla. Här i samspråk med kollegan Kenth Johansson f d Saab Powertrain.