To index page              Previous page Next page
IMG_3666
Två KUKA-robotar med vacuumplattor för att automatiskt stapla lager på lager av kartonger på gamla hederliga sjöfarspallar
 i trä. Saabs stora svetsmultipelline för 900 classic levererades till Saab 1978 av just KUKA från Augsburg!