To index page              Previous page Next page
IMG_3665
Daniel Johansson, Varners distriktschef, informerar om hur lagret fungerar i praktiken för grupp 1 på fm.
Vi hade gula räddningsvästar och ombedda att inte gå utanför linjerna som markerar den gröna zonen.