To index page              Previous page  
IMG_7869
Bo Fureby och Maj-Britt Wallgren avtackas av Gunilla Svensson.