To index page              Previous page Next page
P1050343
  Folke Rydell leder årsmötet under  överinseende av sekr. Göran Jönsson