To index page                Next page
PICT7042
Föreningens eminenta veteranorkester underhöll oss med musik och sång.